Dé begeleiding voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis


Algemene informatie
     
Algemene informatie Algemene informatie

Mijn naam is Marja van den Hoek en woon in Zeewolde. Ik heb 20 jaar ervaring als leerkracht voortgezet speciaal onderwijs. De laatste 10 jaar heb ik leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) begeleid.

Na jaren als ambulant begeleider met leerlingen ASS te hebben gewerkt, heb ik besloten mijn eigen praktijk: ‘Klikpunt Autisme’ voor kinderen en jongeren met autisme op te zetten. Ik heb gekozen voor de naam Klikpunt Autisme omdat kinderen en jongeren met ASS ‘de klik’ niet automatisch maken in andere situaties.

Bij 'Klikpunt Autisme' leren kinderen/jongeren met ASS om deze vaardigheden zelfstandig toe te passen in nieuwe situaties.

 

Ik werk met kinderen tussen de 4 en 18 jaar vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor ouders/verzorgers en vanuit het rugzakje voor school.

Als u meer informatie wilt over het PGB, verwijs ik u naar www.pgb.nl. De school van uw zoon/dochter kan u ook informatie verstrekken.

De onderwerpen die ik aanbied zijn:

-       psycho-educatie,

-       huiswerkbegeleiding,

-       leren binnen en buiten spelen en

-       invulling van de vrije tijd.
 

Vanuit het intakegesprek met ouders/verzorgers, leerkracht en intern begeleider, wordt de hulpvraag van het kind met ASS verhelderd en vastgesteld. Hiernaast bepalen we in overleg welk doel we willen halen en binnen welke periode.
 

Mijn traject wordt afgestemd op de hulpvraag en leerstijl van het kind. Hierdoor zorgt ‘Klikpunt Autisme’ ervoor dat het kind gemotiveerd is en zo tot een positief resultaat komt.

Het aantal begeleidingsmomenten per week is afhankelijk van de jongeren met ASS en het gekozen onderwerp. Daarnaast is de tijdsduur afhankelijk van het doel. Dit wordt besproken binnen het intake gesprek.

 

De methodes voor psycho-educatie zijn tijdsgebonden. Meestal geef ik één keer per week psycho-educatie. De overige onderwerpen kunnen van één tot maximaal drie keer per week aangeboden worden.

De begeleiding wordt bij het kind thuis, op school of op kantoor aangeboden.

 

Voor inhoudelijke informatie verwijs ik U naar de links op mijn web- site die aan de linkerkant staan.

‘Klikpunt Autisme’ maakt zoveel mogelijk gebruik van de methoden die op school gehanteerd worden.

Materialen worden in overleg met ouders/verzorgers en school aangeschaft.

 

U kunt mij bereiken door te mailen of bellen naar:

info@klikpuntautisme.nl

  

 
   
Intake Intake
   
Psycho-educatie Psycho-educatie
   
Huiswerk Huiswerk
   
Spel Spel
   
Vrije tijd Vrije tijd
   
Contact Contact
   
Extra informatie Extra informatie