Dť begeleiding voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis


Intake
     
Algemene informatie Algemene informatie

Het intakegesprek vindt op school of op kantoor plaats.

We bespreken:

-         Welke diagnose heeft het kind en op welk niveau functioneert hij/zij

-         Wat er al gedaan is en met welk resultaat.

-         Wat werkt positief.

-         Wat wil de jongere met ASS.

-         Op welke manier leert het kind het gemakkelijkst.

-         Welke positieve eigenschappen/voorkeuren heeft het kind.

 

Hierna maken we een plan:

-         Wat is het doel voor de komende periode.

-         Hoe lang duurt het traject.

-         We bespreken het financiŽle aspect.

-         We bespreken op welke manier we contact houden.

-         We bespreken de resultaten aan het einde van het traject.

 

Psycho-educatie:

Als Psycho-educatie door ouders/verzorgers wordt aangevraagd, vindt het intake gesprek op kantoor plaats.

Als Psycho-educatie door school wordt aangevraagd, vindt het intake gesprek op school plaats. Bij voorkeur zijn de ouders/verzorgers hier ook bij aanwezig.

 

We bespreken:

-         De hulpvraag en doelstelling.

-         Welke methode op school gebruikt wordt.

-         Op welke manier komt er een overdracht naar betrokkenen of niet.

-         Het aantal keren begeleiding dat nodig is per traject per methode.

-         Tussenevaluatie.

-         Eindgesprek.

 

Huiswerk:

Als huiswerkbegeleiding door ouders/verzorgers wordt aangevraagd, is het intake gesprek op kantoor.

Als huiswerkbegeleiding door school wordt aangevraagd, is het intake gesprek op school en bij voorkeur zijn de ouders/verzorgers hier ook bij aanwezig.

 

We bespreken:

-         Het leren inplannen binnen de agenda.

-         Het leren inplannen hoeveel tijd een opdracht kost.

-         Het leren uitvoeren van het huiswerk.

-         Inrichting van de huiswerkplek.

-         Aantal keren begeleiding per week.

-         Einddatum.

 

Binnen- buitenspel en vrije tijd:

Als vrije tijd door ouders/verzorgers wordt aangevraagd, is het intake gesprek op kantoor.

Als binnen en buitenspel door school wordt aangevraagd, is het intake gesprek op school.

 

We bespreken:

-         Het invullen vragenlijst.

-         De hulpvraag en doelstelling.

-         Het aantal keren begeleiding per week.

 

 
   
Intake Intake
   
Psycho-educatie Psycho-educatie
   
Huiswerk Huiswerk
   
Spel Spel
   
Vrije tijd Vrije tijd
   
Contact Contact
   
Downloads Extra informatie