Dť begeleiding voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis


Psycho-educatie
     
Algemene informatie Algemene informatie

Voor informatie m.b.t. de start van psycho-educatie: zie intake.

 

Wat is psycho-educatie?

-       Psycho-educatie is gericht op het ontwikkelen van het zelfbeeld en het
        versterken van de zelfacceptatie. Hierbij besteed ik aandacht aan:

-       het leren herkennen en leren omgaan met gevoelens,

-       het inzicht geven in de dagelijkse gebeurtenissen,

-       het leren zien van het eigen aandeel in sociale situaties,

-       het omgaan met en zoeken naar oplossingen voor het probleem,

-       het aanleren van nieuwe denkstrategieŽn,

-       het geven van hulp bij het concreet uitvoeren van de gekozen oplossing.

 

Wanneer gebruik je psycho-educatie?

-      Het is belangrijk dat het kind al zo vroeg mogelijk begint met psycho-
       educatie. Hoe opener de situatie is, des te beter zal de autist zijn/haar
       diagnose accepteren. Het is belangrijk dat het kind zijn/haar sterke kanten
       herkent.

-      Het kind vraagt zelf wat er met hem/haar aan de hand is.

-      Er zijn moeilijke situaties in de leefomgeving van het kind. Jongeren met
       een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben soms onrealistische
       verwachtingen van zichzelf, anderen of de toekomst.

 

Aandachtpunten kunnen zijn:

-     Een positievere invulling door het accepteren van hulp binnen de vrije tijd en
      spel, het mee kunnen doen met feestjes en niet als laatste het leren omgaan
      met  de familie waaronder broertjes en/of zusjes.

-     In de praktijk blijkt de acceptatie van extra hulp door de leerkracht een
      positieve invloed te hebben.  

-     In de gedachten van de ASS kinderen spelen vaak gedachten over zijn/haar
      'anders' zijn. Het is erg belangrijk om in te spelen op wat het kind aangeeft
      als volgende stap.

-     De stappen worden in een werkmap verzameld en de cliŽnt neemt de map
      mee naar huis en school.

-     Inzicht krijgen in de zwakke punten en hier de afgesproken
      oplossingsstrategieŽn gebruiken.

-     Afhankelijk van de persoonlijkheid en de leeftijd van het kind, wordt er
      gekeken welke methode geschikt is.

-     Het is belangrijk dat er tussentijds overleg is met ouders/verzorgers en dat
      de school en besteding van de vrije tijd op de hoogte gebracht worden van
      het besprokene en verwachtingen ten aanzien van de aankomende periode.

-     Aan het einde is er een evaluatiegesprek met de ouders en op verzoek van
      de ouders kan dit gesprek op school plaatsvinden samen met de
      leerkracht/docent.

-     Het is belangrijk dat de gebruikte methoden van school zoveel mogelijk gelijk
      blijven.

-     Als er nieuwe middelen nodig zijn, gaat dit altijd in overleg met
      ouders/verzorgers en school.

-     Psycho-educatie wordt eenmaal per week gedurende een uur aangeboden en
      afgesloten met een eindevaluatie.

 

Klasseninformatie:

 

Wanneer de klas geÔnformeerd gaat worden over de diagnose van het kind, zijn er een aantal onderwerpen belangrijk om rekening mee te houden zoals:

 

-     Het kind/de jongere geeft aan dat de klas geÔnformeerd mag worden.

-     Het kind/de jongere geeft aan wat er aangegeven mag worden.

-     Het kind/de jongere maakt de keus of hij/zij aanwezig is tijdens het
      informeren van de klas

-     Het kind/de jongere heeft altijd een evaluatiegesprek.

 

 

 

 
   
Intake Intake
   
Huiswerk Psycho-educatie
   
Psycho-educatie Huiswerk
   
Spel Spel
   
Vrije tijd Vrije tijd
   
Contact Contact
   
Downloads Extra informatie