Dé begeleiding voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis


Spel
     
Algemene informatie Algemene informatie

Voor informeren m.b.t. de start van het binnen- en buitenspel: zie intake.

 

-     Kinderen en jongere met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben een
      andere spelontwikkeling dan kinderen en jongere zonder ASS.

-     Problemen kunnen ontstaan op communicatief gebied, sociale interactie en
      verbeelding. Vaak willen ASS kinderen de regie in handen houden zodat zij
      zich veilig voelen. Vaak hebben deze kinderen een beperkt
      verbeeldingsvermogen, gebrek aan creativiteit en komen ze niet tot
      samenspel.

-     Voor het traject met spel observeert de begeleider op school het binnen en
      buiten spel. De ouders/verzorgers en de leerkracht vullen van te voren een
      observatielijst in.

-     Afhankelijk van het resultaat van de observatie en leeftijd wordt besloten op
      welke manier de spelontwikkeling gestart gaat worden.

-     Spel is nu een leermoment. Het kost veel extra energie om een spel naar
      behoren te spelen en is dus een training en geen ontspanning.

 

Algemeen:
 

-     Leren om individueel of groepsgewijs een spel te spelen.

-     Tijdens de start spelen we het spel altijd in tweetallen. Na beheersing
      tweetallen breiden we uit naar meerdere spelgenoten.

-     Opbouwen van vriendschappen.

 

Binnenspel:


Opbouw:

-     Het kind leert het spel met de begeleider spelen.

-     De spelregels worden genoteerd in de spelmap.

-     Na beheersing gaat het kind met een klasgenootje of broer/zus, onder
      begeleiding van de begeleider, het spel spelen. Na beheersing noteren we
      deze naam in de spelmap.


Het kind leert regels zoals:

-     wie mag er beginnen,

-     wachten op je beurt,

-     niet bemoeien als een ander aan de beurt is,

-     opletten,

-     leren omgaan en accepteren als spelregels veranderen,

-     fatsoenlijk taalgebruik,

-     leren omgaan met winnen en verliezen,

-     de winnaar feliciteren en felicitaties accepteren.

-     Zo veel mogelijk visueel ondersteunen door formats en diverse
      spelmaterialen.

 

Buitenspel:
 

Opbouw:

-     Tijdens de start spelen we met een klein groepje van maximaal 4 personen.

-     Het kind leert de spelregels van het buitenspel.

-     Het kind speelt het spel met groepsgenootjes of binnen de vrije tijd onder
      begeleiding van de begeleider.

-     De naam van het spel en de spelregels worden genoteerd in de spelmap.

-     Het afspreken van een buitenactiviteit en afspreken met wie het kind dit gaat
      doen gaat in overleg met leerkracht en ouders/verzorgers.
 

Het kind leert regels zoals:

-     denk je dat je en buitenspel aankan of kies je voor een rustige activiteit,

-     hoe vraag je of je mee mag doen,

-     hoe reageer je als je niet mee mag doen,

-     wat ga je dan doen en met wie,

-     wie mag er beginnen,

-     wachten op je beurt,

-     je niet bemoeien als een ander als een ander aan de beurt is,

-     opletten,

-     fatsoenlijk taalgebruik,

-     leren omgaan met winnen en verliezen,

-     de winnaar feliciteren en felicitaties accepteren,

-     tijdsplanning,

-     bij wie kan je om hulp vragen,

-     het regelen van een rust/time-out plek.


 

Zo veel mogelijk visueel ondersteunen door formats en diverse spelmaterialen.

-     Binnen en buitenspel wordt bij voorkeur op school of thuis gegeven.

 
   
Intake Intake
   
Psycho-educatie Psycho-educatie
   
Huiswerk Huiswerk
   
Spel Spel
   
Vrije tijd Vrije tijd
   
Contact Contact
   
Downloads Extra informatie