Dé begeleiding voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis


Vrije tijd
     
Algemene informatie Algemene informatie

Voor informatie m.b.t. de start van vrije tijd: zie intake.

 

Vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen ouders/verzorgers hulp aanvragen voor de begeleiding van hun zoon/dochter voor de vrije tijd. De jongere met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is het vaak moeilijk om een invulling te vinden voor hun vrije tijd. 

 

In de thuissituatie wordt door de jongere met ASS vaak een beroep gedaan op de gezinsleden.

De doelstelling is, dat kinderen in of rondom het huis ook zelf tot activiteiten komen.

 

Onderwerpen zijn:

-     Vaststellen waar de belangstelling van de jongere met ASS ligt.

-     Structuur aanbrengen in activiteiten die binnen zelfstandig kunnen worden
      gedaan.

-     Structureren van activiteiten die rondom het huis ondernomen kunnen worden.

-     De structuur wordt verhelderd door visualisaties.

 

Onder vrije tijd versta ik tevens de activiteiten in clubverband zoals: creativiteit, scouting, muziek, sport, computer ed.

De jongere met ASS vindt het bijvoorbeeld moeilijk om naar een sport of  club te gaan. Problemen kunnen ontstaan tijdens de omgang met clubgenoten, het hanteren van de regels of als er tegelijk meerdere opdrachten worden gegeven.

 

Een aantal onderwerpen voor begeleiding zijn:

-     Het leren kiezen van en vrijetijdsbesteding die bij je past.

-     Informatie inwinnen over de club.

-     Het bespreken van de kosten en de aanmelding.

-     Aanleren om materialen mee te nemen en deze neem je ook weer mee naar
      huis.

-     Tijdsbegrip: Hoe laat moet je aanwezig zijn, hoe laat ga je weg, en welke
      weg neem je. Hoe lang duurt de activiteit en hoe laat ben je weer thuis.

-     Welke regels en afspraken zijn er.

-     Kan het kind/de jonger tegen zijn/haar verlies.

-     Aanleren van de sociale vaardigheden zoals begroeten, gedag zeggen en
      beleefd zijn tegen elkaar.

-     Onderscheid maken tussen georganiseerde, niet georganiseerde en vrije
      activiteiten.

-     Onderdelen worden zoveel mogelijk visueel aangeboden.

 

 

 
   
Intake Intake
   
Psycho-educatie Psycho-educatie
   
Huiswerk Huiswerk
   
Spel Spel
   
Vrije tijd Vrije tijd
   
Contact Contact
   
Downloads Extra informatie